Winkelwagen

Informatie factuuradres
Nederland
Toevoegen/bewerken informatie factuuradres
Verzenden naar
Gebruik hetzelfde adres voor verzending en facturering
Toevoegen / wijzigen verzendadres
Naam Unieke code Prijs Hoeveelheid Totaal exclusief verzendkosten
 
Totaal artikelprijzen

Verzendmethode

Geen verzendwijze geselecteerd

Selecteer alstublieft een verzendmethode

 
Totaal exclusief verzendkosten:
0,00 €
Eventuele opmerkingen en vragen
Ik ga akkoord met de leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Brocantezussen Algemene voorwaarden

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle overeenkomsten en andere rechtshandelingen. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met de Brocantezussen zijn overeengekomen.

 

Bestellen

Bestellen gaat via het mandje of via info@brocantezussen.nl . Elke bestelling via de webwinkel van de Brocantezussen wordt per e-mail bevestigd. Een overeenkomst komt tot stand doordat de Brocantezussen met een persoonlijke e-mail de bestelling bevestigen.

De Brocantezussen zijn gerechtigd, zonder opgaaf van redenen, bestellingen te weigeren. Een bestelling wordt geweigerd als het bestelformulier niet juist of niet volledig is ingevuld. Indien een bestelling wordt geweigerd zullen de Brocantezussen dit na ontvangst van de bestelling aan je meedelen. Wanneer het bestelde artikel onverhoopt niet voorradig is, nemen de Brocantezussen zo spoedig mogelijk via e-mail contact met je op. De Brocantezussen zijn niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat als gevolg van het niet voorradig zijn van een artikel. Het annuleren van de bestelling is mogelijk tot 7 werkdagen na de persoonlijke bevestings e-mail.

Dit dient te gebeuren d.m.v. het sturen van een e-mail gericht aan info@brocantezussen.nl

 

Prijzen en betalingen

Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.

Met betrekking tot de betaling geldt het volgende:

De Brocantezussen verwachten dat de klant binnen 7 dagen na ontvangst van de bevestiging, de betaling van het volledige aankoopbedrag en de verzendkosten heeft bijgeschreven op bankrekening van de Brocantezussen. Betaling gebeurt middels overschrijving vooraf op onze bankrekening of contant bij afhalen.

 

Levering

Bestellingen worden zo spoedig mogelijk in behandeling genomen. Gedurende de werkweek streven de Brocantezussen er naar om de artikelen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling te leveren.

Is levering binnen deze 5werkdagen niet mogelijk, dan krijg je hiervan bericht. Je hebt in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.

 

Het verzenden van de artikelen geschiedt door TNT post.

Overzicht tarieven voor verzenden binnen Nederland: www.post.nl

 

Soort pakket

Gewicht

Incl. BTW
track and trace

0 - 10 kg

€ 6,95

     
track and trace

10 - 30 kg

€ 13,25

 

Het pakket kan ook altijd worden opgehaald bij de Brocantezussen. Dit natuurlijk in overleg.

 

Retourzendingen

We geven altijd duidelijke informatie over de staat van het artikel. Heeft u daarna nog vragen, dan beantwoorden we die graag. Mocht het bestelde tegenvallen, accepteren we het terug, mits u zelf de verzendkosten betaalt! We accepteren retourzendingen binnen 7 dagen na ontvangst. De bestelling dient in dat geval altijd in dezelfde staat, compleet en in de oorspronkelijke verpakking geretourneerd te worden. Indien het artikel of de bijbehorende verpakking beschadigd of incompleet is, zullen de Brocantezussen niet overgaan tot terugbetalen van de waarde van het betreffende artikel of slechts een gedeelte van de waarde terugbetalen, tenzij de beschadiging van het artikel toe te rekenen valt aan de Brocantezussen. De verzendkosten zijn altijd voor de kopers kant. Bij het retour zenden, stuur je vooraf een email naar info@brocantezussen.nl met vermelding van ordernummer en de reden van retour zenden. Vermeld het bank- of gironummer waar de Brocantezussen het verschuldigde bedrag naar over kunnen maken. De kosten van het retour zenden zijn alleen voor rekening van de Brocantezussen als de bestelling een beschadiging heeft die toe te rekenen valt aan de Brocantezussen.

 

Aansprakelijkheid

De Brocantezussen zijn nimmer aansprakelijk voor schade die voortkomt uit het gebruik van een door de Brocantezussen geleverd artikel. De totale aansprakelijkheid bedraagt nooit meer dan de vergoeding die je voor het betreffende artikel hebt betaald. De Brocantezussen zorgen voor een zorgvuldige verpakking en verzending van de bestelling. De mogelijke risico’s die het verzenden van de bestelling met zich meebrengt zijn altijd voor de koper. De Brocantezussen zijn nimmer aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigen van de verzonden artikelen. Kleuren van de artikelen / foto\'s op website kunnen enigszins afwijkend zijn van de werkelijke kleuren.

 

Communicatie

Voor vertragingen, niet of niet juist overkomen van bestellingen, bevestigingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel zijn de Brocantezussen niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of schuld door de Brocantezussen.

 

Privacy

Bij een bestelling of inschrijving van de nieuwsbrief op de website van de Brocantezussen word je gevraagd een aantal persoonsgegevens in te vullen. Deze persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens worden gebruikt voor de uitvoering en afwikkeling van de bestelling. De persoonsgegevens worden nimmer aan derden verstrekt. Klantgegevens in het centrale bestand van de Brocantezussen worden gebruikt om de klant op de hoogte te houden wat betreft zaken en diensten van de Brocantezussen. Ten allen tijde kan de klant aangeven om te worden verwijderd uit dit bestand.

 

Wijzigingsrecht

De Brocantezussen behouden zich het recht voor de algemene voorwaarden en de inhoud van haar website tussentijds te wijzigen. Niets van deze website mag opgeslagen, gelinkt of gebruikt worden zonder een schriftelijke toestemming van de Brocantezussen.

Nieuwste produkten